Köszöntelek az érzelemterápia honlapján. Azért készítettem ezt a honlapot, hogy másokkal történő terápiás és saját személyes tapasztalataimon keresztül figyelmet és teret adjak a testi-érzelmi kapcsolatrendszerek és a függőségek világának. Azért, mert szeretem és tisztelem az érzelmeket. Irányt adnak, utat mutatnak és kapcsolatot teremtenek. Önmagunkkal, a testünkkel, a környezetünkkel, az élettel.

Az érzelemterápiáról

Az érzelemterápia elsősorban arról az érzésvilág jobbá tételéről szól, amiben létezünk. Egy olyan érzésvilág létrejöttét támogatja, amiben jó lenni, fizikailag és szellemileg egyaránt. Ezzel karöltve, segíti az önmagunkhoz - és saját testünkhöz - fűződő pozitív érzelmi viszonyulást, egyszerűen szólva, az önszeretetet.

Az érzelmi sérülés láthatatlan, viszont sok következménye van, mint például a bizalom és a nyitottság hiánya, a szorongás, ellenállás a jóval szemben, az értéktelenség, a bűntudat és a "nincs választás" érzése, a kontroll, az irányítási vágy és az akarat eluralkodása. És minél több a gyógyulatlan seb, annál nagyobb a páncél.

Az érzelmi kapcsolatfelvétel belső világunkkal lágyít, megengedővé és elfogadóvá tesz az élettel szemben. Fejleszti az érzelmi intelligenciát, növeli az érzelmi biztonságot, lehetőséget ad a testben levés örömét tapasztalni és előmozdítja a függőségektől való szabadságot.

A testről

A testünk és az érzéseink szoros kapcsolatban állnak egymással. Testünk megnyilvánulhat az öröm forrásaként (mely a test természetes létállapota, amit a gyermekek és az állatok is tapasztalnak) vagy betegségek, fájdalom forrásaként és a szégyen érzéseként. Amikor a testünkkel hiányzik az értő (értő mint érző és informatív) kapcsolat, akkor gyengül az intuíciónk és csökken a bizalmunk, ezzel párhuzamosan pedig erősebbé válik az akarat, és az irányítási vágy. A testünk és testünknek a tünetein vagy betegségein keresztül nyújtott üzenetei lehetőséget nyújtanak egy örömtelibb, gazdagabb, szabadabb és felelősségteljesebb életre.A testi tünetek sokszor fontos belső és konfliktusos érzelmi-kapcsolati dinamikákra hívják fel a figyelmet és lehetőséget nyújtanak ezekkel érzelmi és értelmi szinten kapcsolatba kerülni. A lelki-érzelmi kapcsolatfelvétel oldja a feszültséget,átsegít a szégyenen és testi gyógyulást is elindíthat.

Az érzések, amik a testünkhöz fűznek, tükröződnek saját magunkhoz és a környezetünkhöz való kapcsolatrendszerünkben is. Ilyen például a szégyen, az elválasztottság, az ítélkezés, az elutasítás vagy ezek másik oldala, a szeretet, a nyitottság, az őszinte kommunikáció, az elfogadás, a közelség, az intimitás.

A függőségekről

A függőség leginkább egy érzelmi sérülésből fakadó betegségként írható le, amiben nagyon sokszor megjelenik a megszégyenültség. A függőségek egy része kifejezetten destruktív, egy része értelmetlennek látszik de van építő jellegű függőség is. A függőség azért alakul ki, hogy a sérülés ellenére életben maradhassunk, egyben elvonja a figyelmet a sérülésről és ezzel korlátozottá teszi a választási lehetőségeket. A függőség elsősorban arra szolgál, hogy bizonyos érzéseket (amik számunkra nehézséget jelentenek) ne érezzünk és helyette érezzünk olyanokat, melyek ismerősek vagy melyekre vágyunk. A függőségnek rengeteg arca van, a betegségek is ide sorolhatóak.

A legáltalánosabb függőségnek én az önrombolást látom, ami az öröm és az elégedettség hiánya, illetve abban, hogy folyamatos feszültség, rohanás és megfelelni vágyás veszi körül a legtöbb embert. Ezt a létállapotot szinte már természetesnek gondoljuk, pedig nem az.

Sokszor nehéz saját függőségünk megjelenési formáját felismerni, ezért ebben segítség lehet valaki más, akivel a mindennapok tevékenységeit - és ezen belül az esetleges függőségeket - fel lehet tudatosan térképezni. A változás az érzelmi biztonság növelésével, az érzelmi intelligencia fejlesztésével, az érzelmi hiány terápiásan és közösségben alkalmazható csökkentésével, betöltésével valósul meg.

A szégyenről

A szégyen, megszégyenültség leginkább egy elválasztottság és kapcsolathiányként írható le. Ami szégyenben van, nehezen hozzáférhető. Léteznek olyan fontos belső részeink, melyeket megszégyenítettek és így elveszett valük a kapcsolat. A megszégyenültség következménye az elszigeteltség, az értéktelenség érzése, a testtől való elválaszottság, az öröm hiánya. A szégyen másik oldalán a szépség és a szeretet van. A terápiás munka egyik legfontosabb eleme a szégyenben maradt önmagunkat fényre segíteni.

Kapcsolatban szerzett sebet kapcsolatban lehet gyógyítani

Ez a megállapítás a humanisztikus pszichológia alaptéziseként szolgál.

Kapcsolati sérüléseink és a megszégyenültség vezetnek érzelmi töltetlenséghez, hiányhoz, üresség és magány érzéshez, pótlékok kereséséhez, destruktív cselekedetekhez, függőségekhez. Egyértelmű, hogy ugyanazt, amit gyermekkorban nem kaptunk meg, nem tudjuk már utólag pótolni. Azonban egy támogató és elfogadó, szeretetteljes terápiás kapcsolatban és közösségben nagymértékű gyógyulást, változást lehet elérni. Ezáltal az élet tágasabb lesz, élhetőbb, élvezhetőbb, bátrabb, és kreatívabb, több örömteli érzéssel és mind kevesebb szenvedéssel, több nyugalommal és alkotással. Az érzelmi hiányunk betöltését gyógyulásunk útján már nem egy másik embertől fogjuk követeljük, hanem képessé válunk önmagunkat is pozitív érzésekkel feltölteni és élvezni önmagunk társaságát, szeretettel lennni önmagunkkal, és elfogadni magunkat és a testünket úgy, ahogy vagyunk.